احتمال وجود منبع آب در مریخ قوت گرفت؛ کشف عقیق توسط مریخ‌نورد کنجکاوی
مریخ‌نورد کنجکاوی ناسا در مریخ سنگ اُپال یا عقیق کشف کرده است. کشف این سنگ می‌تواند برای بررسی‌های آینده دانشمندان از سطح سیاره سرخ بسیار مفید باشد؛ زیرا به‌طور بالقوه، ممکن است به وجود یک منبع آب در این سیاره اشاره داشته باشد. عقیق زمانی به وجود می‌آید که آب با سنگ‌های غنی از سیلیس برخورد کرده و محلولی را تشکیل می‌دهد که در شکاف‌های سنگ ته‌نشین می‌شود. با گذشت زمان، این محلول به یک توده جامد تبدیل می‌شود که می‌تواند تیره و کدر یا نشان‌دهنده رنگی خیره‌کننده باشد. بیشتر منابع عقیق در استرالیا یا اتیوپی قرار دارند، اما اکنون ظاهراً منبع جدیدی برای آن کشف شده است: مریخ!

قشم فور یو