ادعای دانشمندان: هشت‌پاها و انسان‌ها صدها میلیون سال پیش، اجداد یکسان داشته‌اند
هشت‌پا‌ها یا اختاپوس‌ها از گذشته به‌عنوان حیوانات باهوشی شناخته می‌شدند. حالا مطالعه‌ای تازه دریافته که این هوشمندی می‌تواند به‌خاطر شباهت مغز آن‌ها به انسان‌ها بوده باشد؛ چرا که محققان ادعا می‌کنند انسان‌ها و هشت‌پا‌ها حدود ۵۱۸ میلیون سال پیش اجداد مشترکی داشته‌اند و اکنون در بافت‌های عصبی خود رنایی (RNA) شبیه انسان‌ها دارند. دانشمندان با اتکا بر تحقیقات خود مدعی شده‌اند که هشت‌پا‌ها و انسان‌ها بر اثر تکامل موجودی به‌شکل کرم به‌وجود آمده‌اند که ۵۱۸ میلیون سال پیش زنده بوده است.

قشم فور یو