استفاده از فناوری فیلم «آواتار» برای ردیابی بیماری‌های نادر
دانشمندان از فناوری هوش مصنوعی بکار گرفته شده در فیلم آواتار برای ردیابی بیماری‌های نادر استفاده می‌کنند، چرا که این فناوری می‌تواند اختلالات را تا شش ماه زودتر از پزشکان تشخیص دهد. این سیستم جدید از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل حرکات بدن و تشخیص اختلالات دو برابر سریع‌تر از بهترین پزشکان استفاده می‌کند. دکتر والریا ریکوتی، عضوی از گروهی که روی توسعه این سیستم جدید کار می‌کند، می‌گوید که کاملاً از نتایج این پژوهش شگفت‌زده شده است.

قشم فور یو