بازسازی چهره قدرتمندترین فرعون مصر توسط دانشمندان
چهره مقتدر رامسس دوم، قدرتمندترین فرعون مصر باستان برای اولین بار به لطف یک بازسازی علمی جدید قابل مشاهده شده است. دانشمندانی از مصر و انگلیس با استفاده از یک مدل سه بعدی از جمجمه رامسس دوم برای بازسازی ویژگی‌های چهره این پادشاه مصر همکاری کردند. آن‌ها سپس روند پیری وی را معکوس کردند و چهره وی را نیم قرن جوان‌تر کردند تا چهره او در اوج قدرت ظاهر شود. این اولین “بازسازی علمی صورت” قدرتمندترین فرعون مصر بر اساس سی‌تی اسکن جمجمه واقعی او انجام شده است.

قشم فور یو