تصاویر: آتش‌سوزی در شهرک صنعتی مبارکه اصفهان
ساعت ۱۰ صبح امروز این حریق به عوامل امدادی گزارش شد و بلافاصله تیم‌های آتش‌نشانی منطقه، شهرهای همجوار و واحدهای صنعتی بزرگ استان مانند فولاد مبارکه به محل آتش‌سوزی فراخوان شدند.در این حادثه هیچ اتفاقی برای کارگران نیفتاده و ‌همه کارگران در سلامت هستند.‌

قشم فور یو