تصاویر: آخرین وضعیت مجروحین حمله به حرم شاهچراغ
پس از حمله به حرم شاهچراغ، در مجموع ۲۶ مجروح به بیمارستان‌های نمازی، مسلمین، شهید رجایی و شهید فقیهی منتقل شده بودند که تاکنون ۱۹ نفر از آنها مرخص شده‌اند. در حال حاضر ۷ مجروح در این بیمارستان‌ها هنوز بستری هستند و حال چهار نفر از این آنها مساعد نیست و در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.

قشم فور یو