تصاویر: بارش برف در ماسوله
با کاهش دما، بارش برف جلوه‌ای زیبا به روستای ماسوله بخشید.

قشم فور یو