تصاویر: بارش سنگین برف در سنندج
بارش سنگین برف زمستانی از شامگاه روز شنبه آغاز و تا صبح یکشنبه ادامه داشت که بموجب آن کلیه مدارس و ادارات سنندج تعطیل شدند و در تمامی محلات و خیابانهای سطح سنندج تردد را با مشکل مواجه کرده اما به موجب این بارندگی موجی از خوشحالی در بین مردم ایجاد شده است.

قشم فور یو