تصاویر: بارش سنگین برف در چلگرد
بارش برف در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در چهارمحال و بختیاری به گونه ای بود که موجب مسدود شدن برخی از گردنه‌ها و راه های روستایی در این استان شد.در ۴۸ ساعت گذشته برف مذاب ثبت شده در ایستگاه کوهرنگ ۲۱۲ میلیمتر گزارش شد. تصاویر این گزارش شهر چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ را پس از بارش های برف اخیر نشان می‌دهد.

قشم فور یو