تصاویر: بارش نخستین برف زمستانی در کرمانشاه
همزمان با ورود سامانه بارشی جدید به کشور بارش برف در استان کرمانشاه از ساعات ابتدایی صبح امروز آغاز شده و تردد وسایل نقلیه با کندی صورت می‌گیرد.

قشم فور یو