تصاویر: برداشت انار از باغات شهرضا
هرساله برداشت انار از پانزدهم مهر ماه آغاز می‌شود و تا پایان آبان ادامه دارد. در فصل برداشت انار شهرضا گردشگرانی از نقاط مختلف با حضور در بازارچه‌های محلی به خرید انار می‌پردازند. در شهرضا یک هزار و ۸۰۰ هکتار باغ انار وجود دارد و پیش بینی می‌شود ۱۷ هزار تن انار از انارستان‌های شهرضا برداشت شود. نبود صنایع تبدیلی و فراوری، صادرات اندک، نبود شرکت تعاونی انارکاران، سرمازدگی از مشکلاتی است که باغداران این منطقه مجبور به خام فروشی محصول خود می‌شوند.

قشم فور یو