تصاویر: تفریح برفی در دره گردو اراک
بارش برف و برودت هوا طی روزهای اخیر اراک را سفیدپوش کرده و باعث تعطیلی ادارات و مدارس در روز یکشنبه ۲۵ دی شد. مردم اراک با حضور در دره گردو اراک و برگزاری جشنواره آدم برفی به تفریحات برفی در این منطقه گردشگری پرداختند.

قشم فور یو