تصاویر: تفریح زمستانی آخر هفته در همدان
با بارشهای روزهای اخیر و سفید پوش شدن همدان، مردم این شهر جمعه (۱۶ دی ۱۴۰۱) در ارتفاعات انتهای بلوار جوان به تیوب سواری و تفریحات زمستانی پرداختند.

قشم فور یو