تصاویر: جام جهانی ۲۰۲۲؛ اشک ها و لبخندها
فوتبال؛ این پدیده عظیم جهانی همیشه با تصاویر تلخ و شیرین همراه است. بیست و دومین دوره جام جهانی در قطر در حالی به روزهای پایانی نزدیک می شود که تا کنون ۲۸ تیم و هواداران آنها دوحه را ترک کرده اند. آنچه از این روزها در اذهان به یادگار خواهد ماند اشک و لبخند هواداران و بازیکنان تیم ها بعد از هر مسابقه است.

قشم فور یو