تصاویر: خوزستان بر لبه تیغ چم‌شیر




مناقشه بر سر آبگیری سد چم‌شیرهمچنان ادامه دارد.مخالفت با این سد که از حدود ۱ سال پیش بالا گرفته بود با اعلام زمان آبگیری در دی ماه به اوج خود رسیده است.سد چم‌شیر که آن را گتوند۲ نیز نامیده‌اند روی سازند نمکی گچساران ساخته شده همان سازندی که سد گتوند در شمال خوزستان را از شاهکار ملی به فاجعه ملی تبدیل کرد.اخیرا مطالبه گران در نزدیکی مخزن سد چم شیر، رخنمون نمکی روی سطح زمین کشف نموده اند.ملاحظه این توده عظیم نمک بر روی زمین همه ادعاهای پیشین مدافعان آبگیری سد چمشیر را رد میکند.

قشم فور یو