تصاویر: ریزش یک خانه تاریخی و مسدود شدن مسیر "پلا بچیلون" دزفول
در پی بارندگی‌های اخیر خانه تاریخی “مجبول” در شهرستان دزفول به علت قدمت ساخت و سست بودن سازه دچار فرسایش شده و به طور کامل فروریخت. ریزش کامل این سازه مسیر اثر تاریخی “پلاه بچیلون” دزفول را مسدود و مشکلاتی برای اهالی ایجاد کرده است. “پلا بچیلون” (پلا بچیلون، بندار بچیلون) دزفول بهمن‌ماه ۱۳۸۸ با شماره ۲۹۱۷۸ در زمره آثار ملی میراث فرهنگی ثبت شده است. مجموعه تاریخی “پلاه بچیلون” دزفول یکی از آثار شاخص و قدیمی این شهر است که ارتفاعات شهر را به رودخانه دز وصل می‌کند.

قشم فور یو