تصاویر: صحن علنی مجلس شورای اسلامی
صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۱ به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد.

قشم فور یو