تصاویر: صحن علنی مجلس شورای اسلامی
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، امروز سه شنبه ۱۷ آبان به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد.

قشم فور یو