تصاویر: «مرغان کاکایی» در شیراز
با فرارسیدن فصل زمستان، مرغان دریایی سیبری از نوع کاکایی به شیراز مهاجرت و در آب‌بند نهر اعظم بلوار شهید چمران(رودخانه خشک) جلوه‌ای تازه برای این شهر به ارمغان می‌آورند. شهروندان شیرازی همچون سال‌های قبل، میزبان این مرغان دریایی هستند که هر سال به شیراز کوچ کرده و منظره زیبایی را در نهر اعظم یا همان رودخانه خشک در بلوار شهید چمران به نمایش می‌گذارند.

قشم فور یو