تصاویر: مسابقه سنتی گاو‌ها در زمین گل‌آلود شالیزار
مسابقه سنتی گاو‌ها موسوم به پاکو جاوی در غرب سوماترای اندونزی برگزار شد. این مسابقه که هر ساله به مناسبت پایان برداشت برنج برگزار می‌شود، توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب می‌کند. در مسابقه، یک گاوسوار سعی می‌کند با نگه داشتن خود روی چوبی که به یک جفت گاو بسته شده است، یک مسیر گل آلود را در میان مزرعه برنج طی کند.

قشم فور یو