تصاویر: میهمانان دریاچه
گونه های مختلف پرندگان مهاجر که غالبا از سیبری سفر خود را آغاز کرده اند اینروزها دریاچه ی شهدای خلیج فارس در تهران را به عنوان مقصد زمستانی خود انتخاب کرده اند. این دریاچه به دلیل محیط امن و مراقبت شده برای پرندگان و وجود منابع غذایی از جمله آبزیان و فیتو پلانگتون‌ها گزینه مناسبی برای پرندگان به حساب می آید.

قشم فور یو