تصاویر: نخستین برف زمستانی تهران
در سومین روز آخرین فصل سال ۱۴۰۱، همانند بسیاری از شهرهای کشور، نخستین برف زمستانی چهره شهر تهران را سفید پوش کرد. در نقاطی از شهر بارش‌ها بصورت باران و در شمال شهر بارش‌ها بصورت برف نمایان شد.

قشم فور یو