تصاویر: هوای مه آلود یک روز زمستانی در همدان
مه غلیظ صبح امروز، یکشنبه چهارم دی‌ماه ۱۴۰۱، در شهر همدان؛ باعث خلق صحنه‌های زیبایی در طبیعت و سطح شهر همدان شد. مه گرفتگی در برخی از مسیر‌ها رقیق و مقطعی و برخی نقاط شدید بوده به گونه‌ای که وسعت دید را به کمتر از پنجاه متر در این شهر رسانده است.

قشم فور یو