تصاویر: هوای ناسالم شهر تبریز
شاخص هوا امروز ۲۵ آذر ماه درشهر تبریز برای تمامی گروه‌ها ناسالم اعلام شده. با افزایش میزان آلودگی هوا مدارس شهر تبریز برای پنج روز متوالی تعطیل بودند. انتظار می‌رود با بارش‌ها در روز‌های آینده از میزان آلودگی هوا کاسته شود.

قشم فور یو