تصاویر: هویت جمعه‌ بازار پروانه
جمعه بازار پروانه با سابقه ۲۰ ساله و با حدود ۱۳۰۰ غرفه دار و هنرمند، محلی برای عرضه تولیدات هنری، صنایع دستی و آثار آنتیک بود که تا پیش از همه‌گیری کرونا در پارکینگ طبقاتی پاساژ پروانه، واقع در خیابان جمهوری برقرار بود و با تبلیغات مردمی، کم کم به پاتوق گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده بود که سال ۹۹ پس از تعطیلی یکساله در نهایت به اراضی عباس آباد منتقل شد. حالا پای صحبت غرفه داران و هنرمندان این بازارچه قدیمی که می‌نشینیم حرف و حدیث‌های زیادی برای گفتن دارند که از عدم دسترسی مناسب مشتریان به بازارچه جدید، نداشتن جای ثابت غرفه داران، نبود وسایل گرمایشی و کمبود جای پارک که بگذریم، مهم‌ترین مشکل، تغییرآهسته کاربری این بازارچه دراین مکان جدید است به طوری که برخی از غرفه‌ها در اختیار فروشندگانی است که خود تولید کننده نیستند و یا ابزار و وسایل خاص و آنتیک نمی‌فروشند در حالی که این با شرط اصلی دریافت غرفه‌ها مغایرت دارد. به هر حال جمعه بازار پروانه که امروز به دلیل عدم ایمنی و خطرات محیطی مکان قبلی به باغ هنر اراضی عباس آباد منتقل شده است دوستداران زیادی دارد که خواستار برطرف شدن مشکلات و بخصوص حفظ هویت این مجموعه هنری و زیبا هستند.

قشم فور یو