تصاویر: کورس اسب‌دوانی پاییزه بجنورد
هفته اول کورس اسب‌دوانی پاییزه بجنورد با رقابت ۸۰ راس اسب از نژاد «ترکمن» جمعه ۲۰ آبان ۱۴۰۱ باحضور تماشاگران در مجموعه سوارکاری ارتش آغاز شد.

قشم فور یو