تصاویر: یک لقمه نان زیر صفر درجه
در روزهای زمستانی اخیر در تهران مانند بسیاری از نقاط دیگر کشور شاهد کاهش شدید دما و بارش برف هستیم و اداره هواشناسی دمای زیر صفر درجه را در تهران گزارش داده است. این در حالیست که کم نیستند افرادی که مجبورند برای کسب روزی خود در همین سرما و برف به قول خودشان در کف خیابان کار کنند. کارگران، دست فروشان، چرخی ها، پیک های موتوری و کودکان کار از جمله این افرادند. این نان آوران که اغلب روزمزد هستند و بیمه ای هم ندارند با درآمد هایی اندک و سختی کار در سرما در حالی دست و پنجه نرم می کنند که درآمدشان کفاف زندگی و اجاره خانه آنها را نمی دهد و در هر صورت تورم از درآمدی که آنها با این سختی کسب می کنند پیشی می گیرد. بعلاوه خیلی از آنها نگران هزینه های درمانی خود می باشند که با وجود کار در سرما و در محیط باز، بیماری آنها گاها اجتناب ناپذیراست.

قشم فور یو