خفاش‌ها از تکنیک مشابه خوانندگان سبک راک برای تولید صدا استفاده می‌کنند
دانشمندان با بررسی یک گونه خاص از خفاش، متوجه شده‌اند که این موجودات پرنده برای تولید صدا، از تکنیکی که توسط خوانندگان سبک دث متال (Death Metal) استفاده می‌شود، استفاده می‌کنند. در واقع طبق مطالعه محققان، خفاش دارای تار‌های صوتی کاذب است که باعث می‌شود برخی صدا‌های غرش یا غُرغُر مانند از آن تولید شود. به گفته محققان، خفاش‌هایی که از جهت یابی از طریق صدا استفاده می‌کنند، دامنه صوتی هفت اکتاوی دارند تا بتوانند نیاز‌های صوتی خود را برآورده کنند. در مقایسه، اکثر پستانداران، از جمله انسان‌ها دارای دامنه صوتی سه تا چهار اکتاوی هستند.

قشم فور یو