دانشمندان با اصلاح سلولی، پیوند اعضای بدن خوک به انسان را ممکن می‌کنند
دانشمندان امید زیادی دارند که از کبد خوک برای پیوند در انسان‌ها استفاده کنند، اما برای انجام این کار ابتدا باید این عضو حیوان را تغییر داد و شبیه اعضای بدن انسان کرد. شرکتی به نام Miromatrix درحال کار روی چنین پروژه‌ای است و انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۳ آزمایش‌های انسانی خود را شروع کند.Miromatrix درحال‌حاضر از اعضای نجات‌یافته از بدن انسان‌ها استفاده می‌کند تا سلول‌های لازم را در کبد یا کلیه خوک رشد دهد. خوشبختانه یک عضو انسانی برای اصلاح چندین عضو حیوانی کافی است.

قشم فور یو