دانشمندان با سلول‌های زامبی واکسن سرطان ساختند؛ نتایج امیدبخش در موش‌ها
دانشمندان یک واکسن سرطان بالقوه جدید را توسعه داده‌اند که شامل تزریق سلول‌های تومور غیرفعال یا زامبی برای تحریک سیستم ایمنی بدن و کمک به جلوگیری از انتشار سرطان می‌شود. واکسن سرطان در پزشکی مدرن می‌تواند یک موضوع بسیار مهم باشد و به همین دلیل کار‌های زیادی برای تحقق این هدف انجام شده. برخی از تکنیک‌ها می‌توانند درمانی باشند و با سرطان‌ها مبارزه کنند، در حالی که برخی دیگر می‌توانند پیشگیرانه باشند و برای کاهش خطر تشکیل سرطان طراحی شوند. در هر صورت، این واکسن‌ها با تحریک سیستم ایمنی برای تشخیص سرطان کار می‌کنند.

قشم فور یو