در این سیاره جهنمی هر یک سال تنها ۱۷.۵ ساعت زمینی طول می‌کشد
سیاره فراخورشیدی ۵۵ Cancri e که البته اسامی دیگری هم دارد، یک کره سنگی در فاصله ۴۰ سال نوری از زمین است که عموماً با نام «سیاره جهنمی» شناخته می‌شود. محققان در بررسی‌های خود متوجه شده‌اند که هر یک سال در این سیاره حدود ۱۷.۵ ساعت در زمین طول می‌کشد. سیاره جهنمی که نام رسمی آن Janssen است، جرمی تقریباً به‌اندازه هشت برابر زمین دارد و عرض آن دو برابر سیاره ماست. با این حال، نکته مهم درباره این سیاره که آنجا را به جهنم شبیه کرده، دمای ۱۹۸۲ درجه سلسیوسی و حضور مواد مذاب در سطح کره است.

قشم فور یو