دستاورد محققان: توسعه پوشش نانو از جنس طلا برای جلوگیری از بخارگرفتن شیشه عینک
محققان مؤسسه فناوری فدرال زوریخ (ETH) موفق به توسعه پوشش نازک نانو از جنس طلا شده‌اند که می‌تواند از مه‌گرفتگی و بخار‌گرفتن عدسی عینک و سایر سطوح شیشه‌ای جلوگیری کند. محققان این مؤسسه چند سال است که روی توسعه این پوشش نانویی کار می‌کنند و اکنون توانسته‌اند با استفاده از قراردادن طلا بین لایه‌های بسیار نازک اکسید تیتانیوم، به این موفقیت دست پیدا کنند. این پوشش درواقع بخشی از تابش مادون قرمز خورشید را جذب می‌کند. همچنین می‌تواند سطح مربوطه را تا حدود ۸ درجه سلسیوس گرم نگه دارد و از تشکیل تراکم قطرات مه جلوگیری می‌کند.

قشم فور یو