ربات‌های کوچک شناگر ذات‌الریه را درمان می‌کنند
 مهندسان نانو از دانشگاه کالیفرنیا ربات‌های کوچکی ساخته‌اند که می‌توانند بیماری ذات‌الریه (التهاب ریه) را درمان کنند. این میکروربات‌های جلبکی در ریه‌ها شنا می‌کنند و دارو را درست به محل آسیب دیده در ریه‌ها می‌رسانند و در نهایت توسط سلول‌های ایمنی بدن دفع می‌شوند. این میکروربات‌ها باکتری‌هایی را که باعث ذات‌الریه در ریه‌های موش می‌شوند از بین بردند و در نتیجه موجب بقا و زنده‌ ماندن ۱۰۰ درصدی موش‌ها شدند. در مقابل، موش‌هایی که به این روش تحت درمان قرار نگرفته بودند، همگی سه روز پس از عفونت جان خود را از دست دادند.

قشم فور یو