رویدادهای علمی مهمی که در سال ۲۰۲۳ به وقوع می‌پیوندند
تنها چند روز تا آغاز سال ۲۰۲۳ میلادی باقی مانده است. فرود روی ماه، واکسن‌های مبتنی بر آران‌ای پیام‌رسان و سرمایه‌گذاری بر آب و هوا از جمله رویدادهایی هستند که تحقیقات سال آینده را شکل خواهند داد.

قشم فور یو