سرنخ‌هایی جدید از منشا یهودیان اشکنازی؛ مطالعه بر روی دندان‌های کشف شده از قرون وسطی در آلمان
یک تیم بین المللی با تجزیه و تحلیل دی‌ان‌ای دندان‌های ۳۳ یهودی اشکنازی که در قرن چهاردهم در ارفورت آلمان زندگی می‌کردند، دریافتند که جامعه یهودیان در آن زمان از نظر ژنتیکی تنوع بیشتری نسبت به فرزندان امروزی خود داشته‌اند. گفته می‌شود حدود نیمی از یهودیان امروزی از تبار اشکنازی هستند و عقبه آن‌ها به یهودیانی که ساکن اروپای مرکزی یا شرقی بوده‌اند، بازمی‌گردد. اصطلاح «اشکناز» در ابتدا برای ارجاع دادن به یک گروه فرهنگی خاص یهودی استفاده می‌شد که در قرن دهم در راینلند (کرانه‌های رود راین) آلمان ساکن شدند و علیرغم گمانه زنی‌های فراوان، اجماعی در مورد ریشه اصلی و تحولات جمعیتی آن‌ها وجود ندارد.

قشم فور یو