شاهکاری که مصریان ۴۵۰۰ سال قبل ساختند
مجسمه چوبی ۴۵۰۰ ساله‌ای که برای طراحی چشم‌های آن از سنگ‌های شفاف استفاده شده است، مهارت صنعتگران مصر باستان را به خوبی به نمایش می‌گذارد. در چند قرن گذشته، باستان شناسان همواره آثار تاریخی زیبایی را کشف کرده‌اند که همچنان بینندگان را شگفت‌زده می‌کند، از جمله این مجسمه‌ها می‌توان به مجسمه کاتب و کشیش کَعپر (همچنین به نام کاپر یا شیخ البلد شناخته می‌شود) اشاره کرد. این مجسمه چوبی یک اثر هنری فوق‌العاده واقعی است که باور مصنوعی بودن آن تقریبا غیرممکن است. این مجسمه فوق واقع‌گرایانه که به زیبایی ساخته شده است، مهارت فوق‌العاده صنعتگران باستانی را نشان می‌دهد.

قشم فور یو