طرح خلاقانه یک شرکت پرتغالی: جزیره‌ای با پنل‌هایی که خورشید را دنبال می‌کنند
شرکت پرتغالی SolarisFloat برای اولین‌بار جزیره خورشیدی روی دریاچه‌ای در هلند ایجاد کرده که پنل‌های متحرک آن جهت تابش خورشید را دنبال می‌کنند. این رویکرد خلاقانه باعث شده تا تولید انرژی این جزیره حدود ۴۰ درصد افزایش یابد. این شرکت برای استفاده از انرژی خورشیدی رویکرد خلاقانه‌ای را دنبال کرده است که با راهکار‌های در پیش گرفته شده سایر شرکت‌های این‌چنینی متفاوت است. گفتنی است موتور‌های الکتریکی برای حرکت پنل‌ها و تغییر جهت آن‌ها به سمت خورشید، مصرف انرژی پایینی دارد و در‌واقع کمتر ار ۰.۵ درصد کل انر‌ژی تولید‌شده را مصرف می‌کنند.

قشم فور یو