عربستان برای گردشگران پیست اسکی می‌سازد
فصل برف در عربستان سعودی با بارش‌های سرد زمستانی که کوهستان‌های الوز در استان تبوک را در بر گرفت، آغاز شده است و گردشگران از سراسر منطقه و همچنین ساکنان این کشور را برای دیدن کوه‌های سفیدپوش به خود جذب کرده است. سخنگوی مرکز ملی هواشناسی منطقه شمال عربستان گفت: بارش برف در منطقه شمالی کشور به‌ویژه کوه‌های الوز و مناطق مجاور آن به دو عامل اصلی عمق و حرکت فرورفتگی‌های قطبی و وجود رطوبت مناسب بستگی دارد.

قشم فور یو