محققان چینی: بادهای خورشیدی باعث ایجاد آب در ماه می‌شود
محققان موسسه زمین شناسی و ژئوفیزیک(IGG) آکادمی علوم چین، مطالعه‌ای را منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد بادهای خورشیدی می‌توانند باعث ایجاد آب روی سطح ماه شوند. نمونه‌های به دست آمده از ماموریت چانگ‌ای-۵(Chang’e-۵) چین نیز از وجود آب روی سطح ماه در داده‌های سنجش از راه دور حمایت می‌کند.به تازگی توجه‌ها به مقادیر، مکان و منابع آب در سطح ماه جلب شده است زیرا این مایع حیات برای سفرهای فضایی آینده بسیار اهمیت دارد.

قشم فور یو