موشکافی ۴۸ هزار نامه جف بزوس، پرده از راز موفقیت وی برمی‌دارد
بررسی حدود ۴۸ هزار نامه نوشته‌شده توسط جف بزوس، بنیان‌گذار آمازون نشان می‌دهد وی در مسیر موفقیت خود نکاتی را رعایت می‌کرده و به مهارت‌های ارتباطی مؤثر، مسلط بوده است. محققان با موشکافی این نامه‌ها، ۸ نکته کلیدی در مورد سبک مدیریت و ارتباطات او را استخراج کرده‌اند که در این مطلب به توصیف آن‌ها می‌پردازیم. جف بزوس در طی دوران مدیرعاملی خود درحدود ۴۸ هزار نامه به سهامداران نوشته است. نامه‌های او به رشد آمازون کمک کرده و بررسی انجام‌شده روی نامه‌های وی نشان می‌دهد استراتژی‌های ارتباطی نوآورانه‌ای را ایجاد کرده و از نظر ارتباطات حرفی برای گفتن دارد.

قشم فور یو