همۀ فرضیه‌های معمای ترور بی‌نظیر بوتو
در پانزدهمین سالگرد ترور بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر فقید پاکستان، همچنان می‌توان به داستان زندگی و مرگ زنی پرداخت که از شناخته‌شده‌ترین و شاید محبوب‌ترین شخصیت‌های خارجی نزد ایرانیان بود؛ چندان که ترور و قتل او در هفت دی ۱۳۸۶ خورشیدی (۲۷ دسامبر ۲۰۰۷) در ایران هم بازتاب گسترده‌ای داشت. پاکستان از هند جدا شده، اما بی‌نظیر بوتو در همانی مسیری گام نهاد که نخست‌وزیر فقید هند پیموده بود. ایندیرا گاندی، دختر جواهر لعل نهرو، نخست‌وزیر فقید هند بود و خود نخست‌وزیر شد و به قتل رسید. بی‌نظیر بوتو هم دختر ذوالفقار علی بوتو، نخست‌وزیر فقید پاکستان، بود و خود دو بار نخست وزیر شد و به قتل رسید.

قشم فور یو