ویدیو / انتقاد نماینده زاهدان در جلسه معارفه استاندار جدید سیستان و بلوچستان از دولت رئیسی: این دولت دارد روی دولت روحانی را سفید می‌کند
ویدیو / انتقاد نماینده زاهدان در جلسه معارفه استاندار جدید سیستان و بلوچستان از دولت رئیسی: این دولت دارد روی دولت روحانی را سفید می‌کند

قشم فور یو