ویدیو / بقایای موشک‌های شلیک شده روسیه به خارکیف اوکراین
تصاویری از بقایایی موشک های شلیک شده روس ها به خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین را ببینید.

قشم فور یو