ویدیو / ثبت پدیده آب و هوایی نادر توسط یک خلبان
تصویری خیره کننده از پدیده آب و هوایی “St Elmo’s Fire” توسط خلبان ایرباس هنگام پرواز بر فراز فلوریدا در طول طوفان ویرانگر ایان در ماه سپتامبر گرفته شده است.

قشم فور یو