ویدیو / حرکات جنجالی ولیعهد عربستان هنگام سخنرانی در اجلاس شرم الشیخ
وضعیت بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی زمانی که در حال سخنرانی در اجلاس شرم الشیخ بود، سوژه رسانه‌های عربی شد.

قشم فور یو