ویدیو / دلجویی امباپه از هواداری که توپ او به صورتش برخورد کرد
یکی از هواداران فرانسه بر اثر برخورد شوت کیلیان امباپه به صورتش حین گرم کردن مصدوم شد و امباپه بلافاصه بعد از این اتفاق به سمت او رفت و از این هوادار دلجویی کرد.

قشم فور یو