ویدیو / رئیسی: جنگ، جنگ اراده هاست/ دشمن در صدد توقف قطار پیشرفت کشور است
رئیس جمهور در یازدهمین اجلاس شورایعالی استانها گفت: دشمن نمیخواهد کشور پیشرفت داشته باشد. او گفت: در هر حوزه ای متخصصان نیاز به ابزاری داشتند، دشمن مانع به دست آوردن آن شده است. رئیسی افزود: دشمن اراده کرده است که قطار پیشرفت ایران از شتاب بایستد. جنگ، جنگ اراده هاست.

قشم فور یو