ویدیو / رونمایی از یگان ضد شورش زنان طالبان
تصاویری از آمادگی یگان ضد شورش زن طالبان را در این ویدیو ببینید.

قشم فور یو