ویدیو / سردار نقدی: یقین بدانید به زودی زود در همین خیابان‌ها بنر میزنند و برای سفر بیت المقدس نام‌نویسی می کنند؛ امیدوارم گرانفروشی نکنند
سردار نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه در مراسم یازدهمین سالگرد شهادت شهید مصطفی احمدی روشن گفت: یقین بدانید به زودی زود در همین خیابان‌ها بنر میزنند و برای سفر بیت المقدس نام‌نویسی می‌کنند؛ امیدوارم گرانفروشی نکنند.

قشم فور یو