ویدیو / سیلی خوردن «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه از یک فرد معترض
ویدئویی از سیلی خوردن رئیس جمهور فرانسه در خیابان‌های این کشور منتشر شده است.

قشم فور یو